De adventskrans: een interessante geschiedenis

Written by writer on . Posted in Adventskrans

Over de ontstaansgeschiedenis van de adventskrans bestaan verschillende verhalen. Uit deze bronnen is niet duidelijk of de adventskrans een puur Christelijk symbool is of dat de Christenen het gebruik tegen zijn gekomen tijdens de uitbreiding ervan en de traditie geleidelijk hebben overgenomen.

Sommige bronnen beweren dat de adventskrans -nu geïnterpreteerd als christelijk symbool- een algemeen gebruik was in de Middeleeuwen. Dat de ring of cirkelvormige structuur van de adventskrans, die gemaakt was van dennengroen en versierd was met kaarsen, al een symbool in Noord-Europa was lang voordat het Christendom daar aankwam. De cirkel van de adventskroon symboliseert de eeuwige cyclus van de seizoenen en het dennengroen en de kaarsen symboliseren het leven. In pre-christelijk Duitsland gebruikten ze kaarsen als een teken van hoop en het verlengen van de lichtperiode tijdens de donkere dagen van december. In Scandinavië  plaatsten ze kaarsen rond een wiel en bidden ze tot de god van het licht om de aarde weer naar de zon te richten, zodat de dagen weer langer werden en het overdag weer warm was.

Andere bronnen zeggen weer dat het christendom in de 16e het gebruik van de adventskrans had uitgevonden in Duitsland. Over deze versie van de ontstaansgeschiedenis van de adventskrans is echter niet veel bekend.

Er is ook bewijs dat de adventskrans pas in de 19e eeuw werd uitgevonden. Johann Hinrich Wichern, een Protestanse pastoor in Duitsland, zou de uitvinder zijn van de adventskrans. In 1839 bouwde hij een grote houten ring van een koetswiel, waarop 19 kleine rode en 4 grote witte kaarsen werden bevestigd. Een kleine kaars werd elke dag van de week aangestoken en op zondag stak hij een grote witte kaars aan. Zo kon hij de kinderen van een  plaatselijk weeshuis leren wanneer kerst precies plaatsvond. Dit gebruik werd populair in de protestantse kerken in Duitsland en evolueerde in de kleinere versie van de adventskrans met vier of vijf kaarsen zoals we die nu kennen.

Klik hier voor hulp bij het aankopen van een adventskrans >>

Het gebruik van de adventskroon werd in de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw overgenomen door de katholieken in Duitsland en zo waaide het gebruik ook over naar Noord-Amerika. Tegenwoordig gebruiken ook niet-gelovigen de adventskrans als leuke kerstversiering.